This is an example of a HTML caption with a link.
:::

本校112年度參加「Cool English 英聽王比賽 」獲獎名單

三年級     王佩珊

三年級     李定諺

三年級     黃宥寧

三年級     李軒榕

三年級     林佳岑

四年級     黃寬瑜

四年級     賴柏丞

五年級     林庭均

五年級     邱雨姮

五年級     郭易親

五年級     蔡承哲

五年級     高嘉辰

五年級     陳芃亘

五年級     賴彥廷

五年級     陳昀靖

五年級     侯姵羽

五年級     劉品綺

五年級     游翊煌

五年級     張祖睿

五年級     王喬昕

五年級     吳昊翰

五年級     井沄

五年級     張釋儒

五年級     王天禹

五年級     李峻帆

五年級     邱苡晴

五年級     陳喬依

五年級     杜孟霏

五年級     呂沂宸

五年級     江睿禛

五年級     官子琇

五年級     張瑋庭

五年級     陳以彤

五年級     李欣芸

五年級     陳尚廷

五年級     辛芃葦

六年級     黃梓喬

六年級     陳洋羽

六年級     莊子涵

 

恭喜以上獲獎同學,也歡迎其他同學踴躍參賽。

教務處 洪翊甄 於 2023-04-13 發布,共有 181 人次閱讀